Ano ang Kahalagahan ng Wika?

Wika ang tawag sa lupon ng mga salita na ting ginagamit sa pang araw-araw upang tayo ay magkaintidihan at magkaroon ng komunikasyon sa bawat isa. Mahalaga ang wika sapagkat ito ang nagsusulong sa atin na magkaintidihan.

Kung wala ang wika ay hindi natin malalaman ang siyang nais sabihin ng ating kapwa at hindi rin natin masasabi ang gusto nating iparating. Sa pamamagitan ng wika ay naihahayag natin ang ating damdamin.

Naipapakalap rin nating ang mga mahahalagang impormasyon na kailangan nating malaman sa araw-araw upang tayo ay tuloy-tuloy na mabuhay ng matiwasay. Maraming iba’t-ibang wika sa mundo tulad ng Ingles, Filipino, Espanyol, at iba pa.n