Ano-ano ang kategorya at kaantasan ng wika?

Ano ano ang kategorya at kaantasan ng wikaNarito ang mga kategorya at barayti ng wika. Una ay ang heterogenous na wikang bumabatay sa lugar at grupo.

Ikalawa ay ang homogeneous na wikang nagsasabing ang wikang pormal ay iba sa naimbentong wika. Ikatlo ay dayalek na wikang ginagamit sa isang partikular na rehiyon, lalawigan o pook.

Ikaapat ay sosyolek na bumbatay sa mga pangkat panlipunan. Ikalima ang idyolek na isang paraan o istilo sa paggamit ng wika. Ikaanim ay pidgin na sa Ingles ay “nobody’s native language.”

Ikapito ay creole na unang naging pidgin at kalaunay naging likas na wika. At ang huli ay register na ginagamit sa isnag partikular na domeyn. Ang mga antas ng wika ay pormal, pambansa, pampanitikan, impormal, lalawiganin, kolokyal, at balbal.