Ano ang Kahalagahan ng Wika?

Wika ang tawag sa lupon ng mga salita na ting ginagamit sa pang araw-araw upang tayo ay magkaintidihan at magkaroon ng komunikasyon sa bawat isa. Mahalaga ang wika sapagkat ito ang nagsusulong sa atin na magkaintidihan. Kung wala ang wika ay hindi natin malalaman ang siyang nais sabihin ng ating kapwa at hindi rin natin … Read more

Unang Wika (Kahulugan)

Unang wika, mula sa ngalan pa lamang ay ang kauna-unahang wika na siyang natutunan ng isang tao habang ito ay lumalaki sa lipunan. Ito ang wikang kinamulatan ng isang tao. Marahil ito ay lengguwahe na laging ginagamit sa kanilang bahay at madalas ay naririnig at sinasambit ng mga nakapalagid sa kanya. Sa madaling salita, ito … Read more

Bakit Mahalagang Malaman ang Pinagmulan ng Wika?

Kung paano at saan nagmula, at sinong nagpanimula ng wika ay mahalagang malaman o pag-aralan natin bagama’t ito ay ang nagbibigay linaw sa ating kasaysayan at sa pagtataguyod ng lipunan. Pinapakita nito ang mga yugto ng pag-unlad ng tao, mula sa simpleng tunog hanggang sa mas komplikadong pagkakaroon ng sistema ng mga salita at pagbabaybay. … Read more

Bakit Mahalaga ang Wika?

Mahalaga ang wika dahil ito ang nagsisilbing instrumento at nagiging daan upang maipahayag ang mga ideya, makipag-usap, magbigay ng impormasyon, at magkakaunawaan ang mga kapwa tao. Bagama’t maraming iba’t-ibang wika sa buong mundo, hindi natin maipagkakaila na ito ang nag-uugnay at nagpapalakas sa mga ugnayan, identidad, at pag-unlad ng tao sa kanyang komunidad at sa … Read more

Bakit Mahalaga ang Buwan ng Wika?

Tuwing Agosto ay ipinagdiriwang ang Buwan ng Wika sa ating bansang Pilipinas. Ang opisyal at nasyonal na wika ng bansa a ang wikang Filipino, na halos lahat ng sambayanang Pilipino ay alam at ginagamit ito. Mahalaga ang selebrasyon ng buwan ng wika bagamat dito natin naipapakita ang ating kagalakan at pagpapahalaga sa ating wika. Sa … Read more

Ano ang Kabuluhan ng Wika?

Maraming mahalagang kabuluhan ang wika. Hindi lamang ito simpleng mga salita na pinag ugnay-ugnay. Ito ang behikulo ng impormasyon, kalaaman, katotohanan, ideya, damdamin, at iba pa. Nagbibigay-daan ito upang magkaroon ng malalim na pang-unawa at koneksyon ang bawat tao sa kanilang kapwa. Ito ang nagpapalaganap ng mga naitatag na ng mga tao sa kanilang lipunan, … Read more

Bakit Mahalaga ang Wika sa Lipunan?

Wika At Lipunan: Kahulugan, Ugnayan, Kahalagahan, At Iba Pang Aspeto Wika ang tawag sa isang sistemang pang-komunikasyon na ginagamit ng mga tao upang maihayag ang kanilang saloobin, kaisipan, damdamin, at karanasan. Ito ang nagbibigay daan upang magkaintindihan ang mga naninirahan sa isang lipunan. Ang lipunan naman ay isang sistema na binubuo ng mga indibidwal na … Read more

Jargon

Ano ang register? – ang jargon ay baryasyon o barayti ng wika na tinatawag din bilang natatanging bokabularyo ng isang partikular na pangkat na gawain o propesyon. Sinasabi ring ang barayti ng wikang ito ay ang mga wikang epsisyalisado sapagkat ito ay ginagamit ng mga propesyonal sa kanilang kinabibilangang larangan o professional field. Ang jargon … Read more

Ano-ano ang katangian ng gamit ng wika?

Ang katangian ng gamit o tungkulin ng wika ay interaksyonal, instrumental, regulatori, personal, imajinativ, heuristik at informativ. Ang interaksyonal ay tungkulin na nakapagpapanatili o nakapagpapatatag ng relasyong sosyal. Ang instrumental ay ang gamit ng wika na tumutugon sa mga pangangailangan. Ang regulatori ay tungkulin na kumokontrol o gumagabay sa kilos o asal ng iba. Ang … Read more