Bakit mahalaga ang wika sa kapwa?

Bakit mahalaga ang wika sa kapwaAng wika ang nagiging tulay ng dalawang damdamin o dalawang tao. Kaya naman mahalag ang wika sa kapuwa dahil ito ang nagsisilbing instrumento upang maipahayag ang damdamin.

Sa pamamagitan ng wika, ang mga ideya ay naisasakatuparan at nagiging posible. Kapag naibulalas na ang damdamin ay nakukuha ng kapuwa ang impormasyon at nagkakaroon ng pagtutulungan, kolaborasyon, pagtatama, at maging pagtatalo kung minsan.

Ang lahat ng ito ay mahalagang salik sa pag-unlad na layunin natin sa araw-araw. Kung walang wika, walang mabisang lunsaran ng damdamin ang bawat isa at hindi magiging posible ang pagpapahayag ng sarili. Walang palitan ng opinyon at wala ring mangyayaring kaunlaran.