Bakit Mahalaga ang Wika?

Mahalaga ang wika dahil ito ang nagsisilbing instrumento at nagiging daan upang maipahayag ang mga ideya, makipag-usap, magbigay ng impormasyon, at magkakaunawaan ang mga kapwa tao.

Bagama’t maraming iba’t-ibang wika sa buong mundo, hindi natin maipagkakaila na ito ang nag-uugnay at nagpapalakas sa mga ugnayan, identidad, at pag-unlad ng tao sa kanyang komunidad at sa mas malawakang mundo.

Hindi lamang puro salita ang wika dahil sa dito rin natin matatagpuan ang kultura, tradisyon, paniniwala, kaalaman, karanasan, kasaysayan, at iba pa ng bawat lipunan sa mundo.

Napakalaking papel ang ginagampanan ng wika sa lipunan kaya naman napakahalaga nito at kailangan gamitin sa tama.