Jargon

Ano ang register? – ang jargon ay baryasyon o barayti ng wika na tinatawag din bilang natatanging bokabularyo ng isang partikular na pangkat na gawain o propesyon. Sinasabi ring ang barayti ng wikang ito ay ang mga wikang epsisyalisado sapagkat ito ay ginagamit ng mga propesyonal sa kanilang kinabibilangang larangan o professional field. Ang jargon … Read more

Etnolek

Ano ang kahulugan etnolek? – Bahagi ng tinatawag na barayiti ng wika ang mga salita ng ilang pangkat etniko sa bansa. Tinatawag itong etnolek na batay sa sinasabing etnolonggwistikong pangkat sa Pilipinas. Ang mga salitang napapaloob sa etnolek ay ang mga salitang ginagamit ng mga mamamayan sa isang lugar o pangkat na likas lamang sa … Read more

Register

Kahulugan ng Register Ano ang register? – Isa sa mga barayiti ng wika ang register, rejister, o rehistro. Ayon sa mga eksperto ng wika, ang register ay ang wikang espesyalisadong ginagamit ng isang partikular na domain o isang teknikal na lipon ng mga salita sa isang larangan o disiplina. Malawak ang maaaring maging saklaw ng … Read more

Pidgin

Ano ang pidgin? – Sinasabing ang pidgin ay isang bagong wika na nabubuo kung mayroong dalawang tao na magkaiba ang wika at naipagsasama ang paraan ng pagsasalita at paggamit ng wika. Kahulugan ng Pidgin Ang dalawang tao na may magkaibang wika at kultura ay pinagsisikapang mairaos ang kanilang pag-uusap sa paghahalo ng wikang alam nila … Read more

Creole

Ano ang creole? – Ang creole ay isang wika na sinasabing likas at nagmula sa mga salitang pidgin. Kahulugan ng Creole Sa paglaon ng panahon, ang pidgin ay nagiging likas na wika o unang wika ng ilang mga bahagi ng komunidad na isinisilang sa panahong umiiral na ang pidgin. Sa madaling sabi, ang creole ay … Read more

Ekolek

Nagkakaroon ng barayiti ang wika dahil sa mga lugar o pangkat na kinabibilangan natin. At ang bawat lugar sa bansa ay mayroong tahanan. Sa loob ng tahanan ay mayroong isa o higit pang pamilyang naninirahan. At ang maliit na yunit ng mga mamamayan na ito ay mayroon ding mga natatanging wika na ginagamit sa loob … Read more

Idyolek

Ano ang idyolek? – Kahit na mayroong itinatakdang pamantayan ang pagbigkas ng mga salita, nagkakaroon pa rin iba’t ibang paraan ang mga indibidwal sa pagsasalita. Dito pumapasok ang barayiting idyolek. Nagkakaiba-iba sa pagdiin sa mga salita, sa punto, at maging sa paraan ng paggamit ng tono o ritmo sa pagbibigkas ng mga salita. Tumatatak ang … Read more

Sosyolek

Ano ang kahulugan sosyolek? – Sinasabing nababatid ang katayuan ng isang tao ayon sa wikang kaniyang ginagamit. Ganito ang konsepto ng barayiti ng wika na ‘sosyolek.’ Napapaloob sa barayiting sosyolek ang paraan ng paggamit ng mga salita ayon sa kanilang personalidad, edad, katayuang socio-ekonomiko, kasarian, maging pinaniniwalaan sa buhay. Karaniwang ginagamit ang sosyolek nang pansamantala … Read more

Dayalek

Ano ang dayalek? – Ang dayalek o dialect ay isang barayiti ng wika na tumutukoy sa mga salita at paraan ng pananalita ng mga tao ayon sa kanilang lokasyong heograpikal. Sa Pilipinas, dahil pulo-pulo ang pagkakahati ng mga lugar, nabuo ang iba’t ibang wikang lokal at diyalekto. Impluwensiya ng dayalek ang kinaroroonan ng bayan o … Read more