Jargon

Kahulugan 100+ Halimbawa

Ano ang register? – ang jargon ay baryasyon o barayti ng wika na tinatawag din bilang natatanging bokabularyo ng isang partikular na pangkat na gawain o propesyon.

Sinasabi ring ang barayti ng wikang ito ay ang mga wikang epsisyalisado sapagkat ito ay ginagamit ng mga propesyonal sa kanilang kinabibilangang larangan o professional field.

Ang jargon ay mahalaga sapagkat ito ay isang wikang espesipikong ginagamit sa isang larangan na nagpapaliwanag ng isang mahalagang impormasyon, detalye, o konsepto.

Dahil sa jargon, mas napapadali ang paggawa o pagtatrabaho ng mga propesyonal sa kanilang kinabibilangang propesyon, trabaho, o larangan. Ang jargon din ay tila pagpapakita ng pagkamalikhain sa paggamit ng wika.

100+ Halimbawa ng Jargon

Narito ang iba’t ibang jargon na ginagamit sa iba’t ibang larangan.

Sports Jargon

 1. Slam dunk
 2. Touch
 3. Cross court
 4. Contact foul
 5. Offensive foul
 6. Trade
 7. Draft
 8. Love
 9. Bench warmer
 10. Turnover
 11. Track
 12. Goal
 13. Rink
 14. Offense
 15. Defense
 16. Home team
 17. Away team
 18. Pitch
 19. Coach
 20. Injury
 21. Field
 22. Blowout
 23. Unsportsmanlike
 24. Sudden death

Batas o Ligal na Usapin Jargon

 1. Plaintiff
 2. Defendant
 3. Hearing
 4. Judicial
 5. Affidavit
 6. Arbitration
 7. Civil case
 8. Counterclaim
 9. Custody
 10. Motion
 11. Res Judicata
 12. Summon
 13. Marital property
 14. Dismissal
 15. Contempt
 16. Appellant
 17. Execute
 18. Evidence
 19. Paralegal
 20. Misdemeanor
 21. Prima facie case
 22. Legal office

Science/Agham/Siyensiya Jargon

 1. Aerosol
 2. Theory
 3. Morphology
 4. Bacteria
 5. Magnitude
 6. Velocity
 7. Cells
 8. Entomology
 9. Geology
 10. Seismology
 11. Tropical storm

Health/Kalusugan Jargon

 1. Cavity
 2. Aspirate
 3. Virulence
 4. Pressure
 5. Cell structure
 6. Metastasis
 7. Acute
 8. Agonal
 9. BP (blood pressure)
 10. Anemic
 11. Anemia
 12. Remission
 13. Lesion
 14. Gastric
 15. Peptic
 16. Wind pipe
 17. Trachea
 18. Limbs
 19. Femur

Military Jargon

 1. TD (temporary duty)
 2. SOP (standard operating procedure)
 3. AWOL (absence without leave)
 4. SQDN (A squadron)
 5. SAM (Surface to air missile)
 6. PCS (Permanent change of station)
 7. LES (leave earning statement)

Edukasyon Jargon

 1. Class record
 2. Lesson plan
 3. Kurikulum (curriculum)
 4. Primary level
 5. Secondary level
 6. Tertiary level
 7. Faculty
 8. Attendance
 9. Average
 10. Outstanding students
 11. Peer-evaluation

Internet Jargon

 1. Application
 2. Download
 3. Web
 4. Email
 5. Protocol
 6. Reach
 7. Clicks
 8. Software
 9. Inbox
 10. Forum
 11. Thread
 12. Chat
 13. Wi-Fi
 14. Search engine
 15. Follow
 16. Retweet
 17. Unlike
 18. React
 19. Bash
 20. Subscribe
 21. Share
 22. Post
 23. Network
 24. Password
 25. Broadband