Katangian Ng Wika

Kahulugan – Ginagamit ang wika bilang isang mabisang paraan ng pakikipag-usap sa kapuwa. Isa itong paraan ng komunikasyong karaniwang taglay ng mga tao sa isang lugar. Bahagi ito ng kultura at pamumuhay ng mga mamamayan. At tulad ng ibang bahagi ng daigdig, ang wika ay mayroon ding mga katangian. Ang mga katangiang ito ay mahalagang … Read more

Idyolek

Ano ang idyolek? – Kahit na mayroong itinatakdang pamantayan ang pagbigkas ng mga salita, nagkakaroon pa rin iba’t ibang paraan ang mga indibidwal sa pagsasalita. Dito pumapasok ang barayiting idyolek. Nagkakaiba-iba sa pagdiin sa mga salita, sa punto, at maging sa paraan ng paggamit ng tono o ritmo sa pagbibigkas ng mga salita. Tumatatak ang … Read more

Sosyolek

Ano ang kahulugan sosyolek? – Sinasabing nababatid ang katayuan ng isang tao ayon sa wikang kaniyang ginagamit. Ganito ang konsepto ng barayiti ng wika na ‘sosyolek.’ Napapaloob sa barayiting sosyolek ang paraan ng paggamit ng mga salita ayon sa kanilang personalidad, edad, katayuang socio-ekonomiko, kasarian, maging pinaniniwalaan sa buhay. Karaniwang ginagamit ang sosyolek nang pansamantala … Read more

Dayalek

Ano ang dayalek? – Ang dayalek o dialect ay isang barayiti ng wika na tumutukoy sa mga salita at paraan ng pananalita ng mga tao ayon sa kanilang lokasyong heograpikal. Sa Pilipinas, dahil pulo-pulo ang pagkakahati ng mga lugar, nabuo ang iba’t ibang wikang lokal at diyalekto. Impluwensiya ng dayalek ang kinaroroonan ng bayan o … Read more