About Us

Magandang Araw Kaibigan!

Ang Wika101.ph ay ginawa upang makatulong at mapreserba ang kalidad at kultura ng ating wika. Naniniwala kami na ang wika ay isa sa mga bagay na nagbibigay ng pagkakakilanlan sa bawat tao. Isang kayamanan ang ating wika. Gusto namin ikalat sa mundo ang makulay na kasaysayan ng Wikang Filipino.