Pinagtibay na batayan ng ating wikang pambansa ang tagalog dahil

Pinagtibay na batayan ng ating wikang pambansa ang tagalog dahilPinagtibay na batayan ng ating wikang pambansa ang Tagalog dahil ito ay ang salitang ginagamit sa Maynila, ang punong-lungsod.

Ang wikang Tagalog ang ginagamit sa ibang bahagi ng Pilipinas, maliban sa Maynila. Dumaan din sa pag-aaral ng mga nasa pamahalaan noon na ang wikang Tagalog ay basehan ng wikang pambansa dahil maraming salitang Tagalog ang katulad rin ng ibang mga wika sa Pilipinas.

Maraming salitang Tagalog ang ginagamit din sa wikang Cebuano, Mindanawon, Ilokano, Pampango, at iba pa.

Dahil dito, nalaman nilang hindi magiging mahirap ang pag-aaral ng iba pang mga Pilipino ng wikang pambansa na Tagalog ayon sa proklamasyon ni Pangulong Manuel Quezon.